RISEWISE news

Nyhetsinslag om projekt RISEWISE - http://dsv.su.se/omdsv/nyheter/kvinnor-med-funktionsvariation-uppmärksammas-i-ett-europeiskt-risewise-projekt-1.350115